Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS)

Net Promoter Score (NPS) jest obecnie najbardziej popularną metodologią badania oraz budowania lojalności klienta. Net Promoter Score Metodologia została stworzona przez Freda Reichhelda, Bain & Company i Satmetrix. Nazwa NPS po raz pierwszy została użyta przez...