Słownik badawczy

Jeżeli skróty i terminy używane przez firmy i agencje badawcze są dla Ciebie niezrozumiałe, to ten artykuł jest dla Ciebie. Postaramy się je przybliżyć. Miłej lektury.

C

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego.

CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów online za pomocą specjalistycznego oprogramowania np. mysurveylab.com.

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów lub tabletów.

Choice-Based Conjoint (CBC) – patrz Conjoint.

D

Dane – liczby, tekst, wypowiedzi, symbole, zdjęcia, … czyli wszystkie elementy, które po przetworzeniu są źródłem informacji o interesujących nas zjawiskach oraz stosunkach pomiędzy nimi.

F

FGI (Focus Group Interview) – technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród tzw. grupy fokusowej (np. eksperci, konsumenci, użytkownicy określonego produktu) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza.

I

IDI (In-depth Interview) – rodzaj badania jakościowego, przeprowadzonego w formie wywiadu z respondentem.

K

Kodowanie – przyporządkowanie kategoriom pytań oraz samym pytaniom wartości liczbowych, które umożliwią przeprowadzenie analizy statystycznej.

M

Mediana – liczbowa wartość danej cechy, która w uporządkowanych szeregu zajmuje miejsce środkowe. Inaczej mówiąc powyżej oraz poniżej tej wartości znajduje się taka sama liczba obserwacji.

N

NPS (Net Promoter lub Net Promoter Score) – narzędzie zarządcze wykorzystywane do mierzenia poziomu lojalności klienta. Wskaźnik jest wykorzystywany jako alternatywa w stosunku do tradycyjnych wskaźników mierzenia satysfakcji klienta.

O

Omnibus – badanie wielotematyczne służące do badania rynku, wykonywane na reprezentatywnej próbie dla danej populacji w regularnych odstępach czasu (np. raz na tydzień).

P

Panel badawczy – narzędzie wykorzystywane w badaniach ilościowych. Panel badawczy skupia osoby (panelistów), które w zamian za wynagrodzenie lub inne benefity (np. nagrody rzeczowe, punkty) biorą udział w badania ankietowych. Przykładem paneli badawczych są serwisy iwadi.pl, superankiety.pl, platneankietyonline.pl, mypanellab.com lub jambosurveys.com.

Płatne ankiety – ankiety, w których udział jest nagradzany określoną kwotą pieniędzy lub punktów które mogą być wymienione na gotówkę lub nagrody rzeczowe.

R

Respondent – uczestnik badania, ankiety lub wywiadu.

S

Socjologia wizualna – technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na analizie i interpretacji materiałów wizualnych (np. zdjęcia, elementy graficzne, video).

T

Tajemniczy klient – badanie polegające na obserwacji (także w postaci wywiadu telefonicznego) danej placówki pod kontem jakości obsługi oraz znajomości procesów i procedur przez pracowników placówki.