Badanie internetowe, w tym Omnibusowe badania internetowe (inaczej badania typu Omnibus) zyskują coraz większą popularność. Główne zalety to niski koszt oraz szybkość realizacji badania. Dzięki temu, że badanie w całości realizowane jest online odpada wysoki koszt związany z dotarciem do respondenta. Nie ma potrzeby utrzymywania drogiego studia CATI, ani sieci ankieterów jak to ma miejsce w przypadku badań realizowanych telefonicznie lub w terenie.

Popularne platformy Omnibus

Omniwatch

Platforma powiązana z panelem badawczym SW Research. Badanie realizowane jest co tydzień na reprezentatywnej próbie 800 respondentów.

CAWI, N = 800, wiek = 13+

PBS Omnibus

Cykliczne badanie realizowane co tydzień przez firmę PBS na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. Badanie prowadzone jest w domu respondenta przez wyszkolonego ankietera z użyciem komputera.

CAPI, N = 1000, wiek = 15+

MySurveyLab Omnibus

Platforma powiązana z serwisem mysurveylab.com

CAWI, N = 800, wiek = 15+

TNS Omnibus

Badanie opinii publicznej realizowane przez firmę TNS Polska metodą CAPI (Computer Assited Personal Interwiew). Badanie zapewnia pełną reprezentatywność wszystkich Polaków

CAPI, N = 1000, wiek = 15+

IPSOS Omnibus

Ogólnopolskie badanie realizowane przez firmę IPSOS metodą CAPI z wykorzystaniem przenośnych komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem NIPO. 20% przeprowadzonych wywiadów jest kontrolowanych telefonicznie.

CAPI, N = 1000, wiek = 15+